Teenused

Sotsiaalmeedia

Tuleb olla seal, kus on sinu kliendid. Täna on kõik inimesed vähemalt ühes paljudest sotsiaalmeedia platvormidest. Oskuslikult inimesi kõnetades võib sinu ettevõtte sotsmeedia lehest saada nii digitaalne visiitkaart, klientidega suhtlemise ja nende vajaduste väljaselgitamise platvorm, müügikanal või need kõik korraga.

Sotsiaalmeedias turundamine koosneb strateegia loomisest, planeerimisest ja haldamisest. Tugevast sisustrateegia on kõige alus, et suudaksime sinu ettevõtte brändi edukalt sotsiaalmeediasse tuua ja õigeid lugusid rääkida. Planeerimisega paneme paika nii mahud kui ajastuse, et panustatud ressursse maksimaalselt efektiivselt kasutada. Läbimõeldud sisuhaldusega viime aga tervikstrateegia ellu.

häk aitab kõik vajalikud etapid ellu viia, et sotsiaalmeedia rakendamisest saaks sinu ettevõtte üks tugevusi.

Reklaamikampaaniad

Reklaami- ja turunduskampaaniaid on eesmärgistatud enamasti kahele suunale. Bränditeadlikkuse kasvatamine või müügi suurendamine. häk aitab leida sinu tootele, teenusele või ärile kõige paremini sobivad turunduskanalid ja luua kanali spetsiifikat arvestavat sisu.

Disain

Disain on eelkõige terviklik meetod, lähenemine, mõtteviis ja vahend, kuidas lahendada probleeme ning luua lahendusi. häkis kasutatakse disaini klientide kuvandi ja oma näo loomiseks, hoidmiseks ja arendamiseks, mis aitab saavutada püstitatud eesmärke ning seljatada konkurente.

häkis usume, et iga bränd peab säilitama oma näo, et isegi tema logo kujunduselt eemaldades suudab vaataja ära tunda, kellega on tegu.