Graafiline disain

Visuaalne kommunikatsioon

Graafiline disain on visuaalne kommunikatsioon, sümbolite keel, piltide ja tekstide kooskõla. Graafilise disaini alla kuuluvad nii kujutava kunsti, tüpograafia, illustratsiooni kui fotograafie tehnikad ja elemendid.

häkis kasutatakse disaini klientide kuvandi ja oma näo loomiseks, hoidmiseks ja arendamiseks, mis aitab saavutada püstitatud eesmärke ning seljatada konkurente.
>Võta ühendust

Sarnased tööd